Άχαντ Χαάμ


Άχαντ Χαάμ
(Ρωσία 1856 – Παλαιστίνη 1927). Ψευδώνυμο (που σημαίνει στα εβραϊκά ένας από τον λαό) του εβραίου σιωνιστή ηγέτη Άσερ Γκίντζμπεργκ. Πρέσβευε ότι ο σιωνισμός δεν είναι πολιτικό ρεύμα, αλλά πνευματική και ηθική δύναμη, που μπορεί να ακτινοβολεί και να επιδρά σε όλες τις εβραϊκές κοινότητες της υδρογείου.

Dictionary of Greek. 2013.